merwedebrug in aanbouw
psycholoog gorinchem
Merwedebrug in aanbouw

Behandeling

Meestal is een eerste gesprek binnen twee a drie weken mogelijk. Voor de actuele wachttijd zie informatie. Kan de intake niet binnen een tijdsbestek van zes weken plaatsvinden, word je verwezen naar BLG-psychologen.
In een kennismakingsgesprek zoeken cliënt en hulpverlener samen naar de brug tussen klacht en kracht. Veranderen gaat hand in hand met weten waar het mis gaat en dat kan niet zonder het lef om naar jezelf te kijken. daarom is Psychodiagnostiek ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Op grond van psychologisch onderzoek zullen we je kracht en kwetsbaarheid beter in kaart kunnen brengen.
Psycholoog Gorinchem werkt volgens wetenschappelijke zorgstandaarden richtlijnen van behandeling en diagnostiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van therapeutische principes zoals onder andere EMDR,  oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. In vijftig procent van alle behandeltrajecten wordt direct contact afgewisseld met  de online trainingen van het Trimbos Instituut.
De behandeling die direct na de intake wordt gestart, bestaat uit gesprekken, e-health of een combinatie hiervan. Hier vind je meer informatie over handige apps en sites voor digitale zelfzorg
Om de voortgang op 'de brug naar beter' goed te kunnen volgen, word je op diverse momenten gevraagd  om een (voortgangs-)test in te vullen. Meer informatie over meting behandeleffecten via ROM en tevredenheidsonderzoek vind je in het Kwaliteitsstatuut . Verder krijg je aan het eind van de behandeling een vragenlijst die je tevredenheid meet. Je kunt ook een reactie plaatsen op de Zorgkaart Nederland of op Google.                                                                                                                                                                             Zonder verwijsbrief van je huisarts is helaas  geen behandeling mogelijk. Je verwijzer wordt op de hoogte gesteld van je klachten, de inhoud, lengte en het verloop c.q. resultaat van de behandeling, tenzij je hiertegen bezwaar aantekent. Er is samenwerking met diverse huisartspraktijken en collega psychologen/ psychiaters binnen de vrijgevestigde GGZ. Psycholoog neemt deel aan een intervisiegroep in Tiel en is aangesloten bij PsyZorg Gorinchem.