merwedebrug in aanbouw
psycholoog gorinchem
Merwedebrug in aanbouw
Behandeling
Meestal is een eerste gesprek binnen twee a drie weken mogelijk. Voor de actuele wachttijd zie informatie. Is de wachttijd langer kan je gebruik maken van een App die bij jou past en je helpt om het wachten zinvol in te vullen.In een kennismakingsgesprek zoeken we samen naar de brug tussen klacht en kracht. Veranderen gaat hand in hand met weten waar het mis gaat en dat kan niet zonder het lef om naar jezelf te kijken. daarom is diagnostiek ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het jaar 2020 zal naast het samen beslissen, in het teken staan van zelfredzaamheid en het inschakelen van mensen uit je naaste omgeving. Te denken valt aan voorlichting of het inschakelen van een maatje voor praktische of emotionele steun. Deze pijler van de brug naar beter is een fundamenteel onderdeel van de behandeling en helpt je om nog meer de kracht van zelfregie te ontdekken en toe te passen.
Psycholoog Gorinchem werkt volgens wetenschappelijke zorgstandaarden en richtlijnen (wil je hier meer over weten?) van behandeling en diagnostiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van therapeutische principes zoals onder andere EMDR (kan ook online!) en cognitieve gedragstherapie (angst en depressie). Tijdens het behandeltraject wordt direct contact afgewisseld met de online trainingen van het Trimbos Instituut.
De behandeling die direct na de intake wordt gestart, bestaat uit gesprekken, e-health of een combinatie hiervan. Hier vind je meer informatie over handige apps en sites voor digitale zelfzorg. Mocht je het prettig vinden om de consulten via een videogesprek te laten plaatsvinden, is dat geen enkel probleem. We wisselen de videocalls af met 'face to face' gesprekken en zullen veel digitale zelfhulp gebruiken.
Om de voortgang op 'de brug naar beter' goed te kunnen volgen, word je op diverse momenten gevraagd  om een (voortgangs-)test in te vullen. Meer informatie over meting behandeleffecten via ROM en tevredenheidsonderzoek vind je in het Kwaliteitsstatuut . Verder krijg je aan het eind van de behandeling een vragenlijst die je tevredenheid meet. De mate van tevredenheid wordt jaarlijks  in op de website gepubliceerd. Je kunt ook een reactie plaatsen op Zorgkaart Nederland.
Zonder verwijsbrief van je Huisarts is helaas geen behandeling mogelijk. Je verwijzer wordt op de hoogte gesteld van je klachten en de inhoud, lengte, verloop c.q. resultaat van het behandeltraject tenzij je hier bezwaar tegen hebt.
Er is samenwerking met diverse huisartspraktijken en collega psychologen en psychiaters binnen de vrijgevestigde GGZ. Psycholoog Gorinchem neemt deel deel aan een intervisiegroep in Tiel en is aangesloten bij PsyZorg Gorinchem.