merwedebrug in aanbouw
psycholoog gorinchem
Merwedebrug in aanbouw

Behandeling

Meestal is een eerste gesprek binnen twee weken mogelijk. In een kennismakingsgesprek zoeken cliënt en hulpverlener samen naar de brug tussen klacht en kracht. Veranderen gaat hand in hand met weten waar het mis gaat en dat kan niet zonder het lef om naar jezelf te kijken. daarom is Psychodiagnostiek ook een belangrijk onderdeel van de behandeling. Op grond van psychologisch onderzoek zullen we je kracht en kwetsbaarheid beter in kaart kunnen brengen.
Psycholoog Gorinchem werkt volgens wetenschappelijke richtlijnen van behandeling en diagnostiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van therapeutische principes zoals onder andere EMDR,  oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie
De behandeling bestaat uit gesprekken, e-health of een combinatie hiervan.
Om de voortgang op 'de brug naar beter' goed te kunnen volgen, word je op diverse momenten gevraagd  om een (voortgangs-)test in te vullen. Meer informatie over meting behandeleffecten via ROM en tevredenheidsonderzoek vind je in het Kwaliteitsstatuut
Zonder verwijsbrief van je huisarts is helaas  geen behandeling mogelijk. Je verwijzer wordt op de hoogte gesteld van je klachten, de inhoud, lengte en het verloop/resultaat van de behandeling, tenzij je hiertegen bezwaar aantekent. Er is samenwerking met diverse huisartspraktijken en collega psychologen/ psychiatersbinnen de vrijgevestigde GGZ.
Psycholoog Gorinchem neemt deel aan een intervisiegroep in Tiel en maakt deel uit van PSYZorg Gorinchem e.o.