overige informatie

punaisebeschikbaarheid en wachtlijst 
De praktijk is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Elke cliënt verdient tijdens zijn of haar consult de volle aandacht. Daarom is de telefoon op het antwoord apparaat aangesloten.

Iedere maandag en donderdag is er een telefonisch spreekuur tussen 12.30-13.00 uur. Wil je op de wachtlijst, bel dan tijdens de spreekuren. Indien de wachtlijst langer is dan zes weken, wordt je doorverwezen naar de waarnemende praktijk.

Momenteel (10-1-2020) is de wachtlijst ongeveer 3 a 4 weken. Je kunt je aanmelden tijdens de telefonische spreekuren.            

punaiseDigitale Zelfzorg (ook wel e-health genoemd)

Psycholoog Gorinchem maakt gebruik van online modules van snel beter in je vel van het Trimbos Instituut. Door een account op deze website aan te maken  zijn diverse modules te volgen, variërend van piekeren, stress en slapen. Deze vorm van online zelfhulp geeft inzicht in de eigen mentale gezondheid met informatie, tips en testen, video's en opdrachten. Soms zal dit een onderdeel van de behandeling vormen. Is het crisis, ben je de Nederlandse taal niet machtig of ben je niet handig met de computer, dan zal er geen digitale zorg  worden toegepast.

punaisePrivacybeleid

Op 25 mei 2018 ging de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van start. Hier  lees je hoe Psycholoog Gorinchem naast de gebruikelijke geheimhoudingsplicht je persoonsgegevens en privacy zorgvuldig beheert. Dit is de weergave van je rechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg.  

Nieuwe zorgverzekering?        Kijk hier welke consequenties je keus heeft voor psychologische zorg (restitutie/natura).

punaiselinks                                               slapen algemene informatie en adviezene-health: een aantal voorbeelden van zelfhulp  ontspanningsoefeningen luisteren                            Informatie over EMDR: www.emdr.nl

punaisekracht of klacht Psycholoog Gorinchem streeft naar transparantie en duidelijkheid. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Maak het bespreekbaar en we zullen samen tot een oplossing komen. Hier vind je infor-matie over de klachtenregeling van de NVGzP. Ben je tevreden? Zeg het voort en plaats een reactie op Zorgkaart Nederland of schrijf via Google een recensie.                                      

Afwezigheidpunaise

Bij afwezigheid, ziekte en andere calamiteiten kun je contact opnemen met BLG psychologen (0183) 62 86 71 te Gorinchem

Buiten kantooruren kun je bellen naar de Huisartsenpost (0183) 64 64 10.

NIEUWS Psycholoog Gorinchem kreeg evenals in 2018 een Gouden Randje  uitgereikt van Keurmerk in de Basis GGZ.