Categorie: Geen categorie

mei 23, 2018 admin73836 No comments exist

PSYCHOLOOG GORINCHEM Lingsesdijk 13-a 4207AA Gorinchem telefoon 0183 619 618 1 Privacy Policy Psycholoog Gorinchem hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig…

maart 16, 2017 admin73836 No comments exist

https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/ Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. I. Algemene informatie 1. Gegevens ggz-aanbieder Naam praktijk: Psycholoog Gorinchem Naam regiebehandelaar: drs. CM Klop E-mailadres: ppg@epraktijk.nl…

oktober 24, 2016 admin73836 No comments exist

Behandeltarief Overig (zorg)product overig product (OVP) heet vanaf 2017 overig zorgproduct (OZP). Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult,                                        vastgesteld door de NZa, is voor 2017: €  98,00 per sessie. Het behandeltarief van Psycholoog…

januari 6, 2016 admin73836 No comments exist

Activiteitenlijst                                                  Naam:                                  Datum:       tijdstip   activiteit   P*   S**   I***   M****     7.00 – 8.00               8.00 – 9.00               9.00 – 10.00             10.00 – 11.00        …