merwedebrug in aanbouw
psycholoog gorinchem
Merwedebrug in aanbouw
Behandeling
Meestal is een eerste gesprek binnen twee a drie weken mogelijk. Voor de actuele wachttijd zie informatie.          Is de wachttijd langer kan je gebruik maken van een App die bij jou past en je helpt om het wachten zinvol in te vullen. In een kennismakingsgesprek zoeken we samen naar de brug tussen klacht en kracht. De intake is ook een moment om te ervaren of jij je op je plek voelt bij Psycholoog Gorinchem en er een klik is tussen jou, de behandelaar en aangeboden zorg. Mocht de match ontbreken, dan zoeken we samen naar een oplossing of andere psycholoog. Het jaar 2021 zal naast het samen beslissen, in het teken staan van zelfredzaamheid en het inschakelen van mensen uit je naaste omgeving. Te denken valt aan voorlichting of het inschakelen van een maatje voor praktische of emotionele steun. Deze pijler van de brug naar beter is een fundamenteel onderdeel van de behandeling en helpt je om nog meer de kracht van zelfregie te ontdekken en toe te passen. Wil je iemand meenemen tijdens de intake? Normaal geen enkel probleem, maar tijdens de Coronacrisis is de richtlijn dat je alleen moet komen. Uiteraard kunnen we dit wel digitaal oplossen door de intake via beeldbellen te laten plaatsvinden.    Psycholoog Gorinchem werkt volgens wetenschappelijke zorg standaarden en richtlijnen (wil je hier meer over weten?) van behandeling en diagnostiek. Daarbij wordt gebruik gemaakt van therapeutische principes zoals onder andere EMDR (kan ook online!) en cognitieve gedragstherapie (angst en depressie). Tijdens het behandeltraject wordt direct contact afgewisseld met de online trainingen van het Trimbosinstituut. De behandeling die direct na de intake wordt gestart, bestaat uit gesprekken, e-health of een combinatie hiervan. Hier vind je meer informatie over handige apps en sites voor digitale zelfzorg.  Mocht je het prettig vinden om de consulten via een videogesprek te laten plaatsvinden, is dat gewoon mogelijk. We wisselen de videocalls af met 'face to face' gesprekken en zullen veel digitale zelfhulp gebruiken.                             Om de voortgang op 'de brug naar beter' goed te kunnen volgen, word je op diverse momenten gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Meer informatie over meting behandeleffecten via ROM en tevredenheidsonderzoek vind je in het Kwaliteitsstatuut. Verder krijg je aan het eind van de behandeling een vragenlijst die je tevredenheid meet. De resultaten hiervan worden jaarlijks op de website gepubliceerd. Je kunt ook een reactie plaatsen op Zorgkaart Nederland.             Zonder verwijsbrief (via Zorgdomein) van je Huisarts is helaas geen behandeling mogelijk. Je verwijzer wordt op de hoogte gesteld van je klachten en de inhoud, lengte, verloop c.q. resultaat van het behandeltraject tenzij je hier bezwaar tegen hebt.                                             Er is samenwerking met diverse huisartspraktijken en collega psychologen, psychotherapeuten en psychiaters binnen de vrijgevestigde GGZ. Psycholoog Gorinchem neemt deel aan een Intervisiegroep in Tiel  en is aangesloten bij PsyZorg Gorinchem.