Psycholoog Gorinchem 

heeft in 2021 contracten met bijna alle zorgverzekeraars De behandeling in de Generalistische Basis GGZ is (minus het eigen risico van 385 euro) gratis. Iedere verzekering hanteert een eigen percentage van de tarieven die ieder jaar worden vastgesteld door de NZA. Wil je meer over de kosten weten, neem gerust contact op tijdens de telefonische spreekuren. 

Wordt alles vergoed vanuit de Basisverzekering? Nee, zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Het tarief voor Onverzekerde zorg (OVP) zijn per sessie 100 euro.

De tarieven 2021 zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld, beschikbaar en in te zien op de praktijk. Het no-show tarief (als je verzuimt 24 uur van te voren de afspraak te annuleren of niet op de afgesproken tijd niet verschijnt) wordt niet door je Verzekeraar vergoed. Je ontvangt dan zelf een factuur van 65 euro.

Vanaf 2022 gaat het nieuwe ZORGPRESTATIEMODEL VOOR DE GGZ in werking. Klik hier voor de digitale folder met uitleg.

Dit betekent dat behandeling in de GGZ elk jaar opnieuw meetelt voor je eigen risico. Er zal geen overgangsregeling komen en elke prestatie uit 2021 zal per 31 december worden afgesloten. Als een behandeling die in 2021 is gestart in 2022 moet doorgaan onder het zorgprestatiemodel, betaalt de cliënt twee keer eigen risico. Eén keer voor het traject van de basis-ggz gestart en afgesloten in 2021 en één keer voor de zorg in 2022.

In 2022 zal Psycholoog Gorinchem geen contracten afsluiten met Zorgverzekeraars Kijk hier voor meer informatie.

Cliënten ontvangen zelf een factuur die bij de Zorgverzekeraar kan worden ingediend. Niet altijd wordt het in rekening gebrachte bedrag volledig vergoed,  tenzij je een restitutiepolis hebt afgesloten.

Het is verstandig om voor de behandeling te informeren bij je verzekeraar wat de daadwerkelijke vergoeding zal zijn. Omdat Psycholoog Gorinchem voldoet aan de wettelijke eisen en regelgeving, dient de zorgverzekeraar altijd (een deel van) de rekening te vergoeden.

 

psychologische hulpverlening in de Basis-GGZ