psycholoog gorinchem een brug naar beter

telefoon: 06 13 23 4270
4207AA Lingsesdijk 13-a Gorinchem

psycholooggorinchem@gmail.com

Psycholoog Gorinchem werkt binnen de kaders van de landelijke richtlijnen en GGZ standaarden en de wet- en regelgeving voor de Zorg.

kwaliteitsvisitatie

Psycholoog Gorinchem draagt met trots het kwaliteitsvisitatie keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen en haar Specialismen (sinds 1 oktober 2022 gefuseerd met het NIP).

persoonsgegevens

We respecteren en beveiligen je persoonsgegevens die we moeten opnemen in je dossier. Je kunt beveiligd mailen en je gegevens worden pas dan met derden (Wegiz) gedeeld als jij daar toestemming geeft.

je dossier

Het dossier is elektronisch en wordt 20 jaar bewaard. Alle officiële documenten worden hierin opgenomen zo ook een kort verslag van ieder consult. Je hebt recht op een inzage of kopie van je eigen dossier als je dat wilt.

naast je rechten eb je ook algemene plichten en betalingsvoorwaarden bij psycholoog gorinchem
algemene voorwaarden

Naast de vele rechten waar je in de zorg als cliënt aanspraak op mag maken, gelden er ook plichten voor jou. Psycholoog Gorinchem heeft enkele huisregels (consult annuleren e.d.) en betalingscondities. Hier teken je voor in de behandelovereenkomst.

integriteit

Ver voor de AVG, de Wkkgz of Wegiz werd in 1960 de eerste editie van de Beroepscode NIP geschreven. Kernwaarden uit deze code zijn deskundigheid, verantwoordelijkheid, respect en integriteit en vormen de vier pijlers van de brug naar beter.

klachten

Heb je een klacht, aarzel niet en bespreek het met je behandelaar. Komen we er samen niet uit, dan wordt de klacht behandeld door het NIP via nip@klachtencompany.nl. Lees over de Wkkgz, Wet kwaliteit, klachten en
geschillen zorg.