SAMENWERKING

Psycholoog Gorinchem maakt gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en) Collega psychologen en –psychotherapeuten ggz-instellingen, Zorggroep(en)

Psycholoog Gorinchem werkt in het professioneel netwerk het meest, frequent, samen met de huisartsen: 

drs. GJ Bron-van den Berg, huisarts drs. M Bron, huisarts

prof. dr. JS Burgers, huisarts drs. PC Tieleman, huisarts, drs. EM Kristensen, huisarts drs. GS Stolk

drs. ZDG de Ruiter, huisarts en hun Praktijkondersteuners

GGZ drs. G. Sterrenburg, psychiater

Zorggroep Psyzorg

Intervisiebijeenkomsten

met collega psychologen: drs. T. Tromp: 79063134025 AGB: 94005089/94057728 Psychologenpraktijk Tromp Nijmegen GZ
psycholoog • drs. E. Walgemoet: AGB: 94006272 • drs. L. Bal-Segers BIG: 59910679925 AGB:
94003166 Acta Nova te Tiel, drs. C. van Proosdij BIG 19056722016 psychotherapeut BIG 19056722025 gz psycholoog

Psycholoog Gorinchem maakt in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

huisarts of POH-GGZ (indicatiestelling, aanpassing, duur behandeling en rapportages) psychiater (consultatie, medicatie en second opinion)

Cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Buiten kantooruren kunt u in geval van crisis zich melden bij de huisartsenpost en spoedeisende hulp. De Huisartsenpost is geopend 's avonds (vanaf 17.00 uur), ‘s nachts, in het weekend en op (erkende) feestdagen. Voor acute medische hulpvragen belt u direct met het centrale nummer van

de Huisartsenpost: (0183) 64 64 10 Centrale Huisartsenpost Gorinchem (0183) 64 64 10 Banneweg 57 4204 AA GORINCHEM U kunt alleen terecht na telefonisch overleg

Bij afwezigheid door ziekte, calamiteiten of vakantie kunt u zich melden bij BLG-Psychologen

Contactgegevens
Vestigingsadres:
Pijlstraat 1

4205 DA Gorinchem
Tel.: 0183-628671
E-mail: info@blgpsychologen.nl
Postadres:
Prof. Mr. P.J. Oudstraat 30

4207 ND Gorinchem